16 marca 2013

Dragany - Biblioteka Maryjna

Andrzej Godziszewski ze wsi Dragany założył w odziedziczonej po rodzicach chacie prywatną bibliotekę.

http://dragany-bibliotekamaryjna.blogspot.com

 
Prowadzi ją ze znajomym, Norbertem Mendykiem - ciężko doświadczonym przez los młodym człowiekiem, którego kiedyś przyjął pod swój dach...

Gorąco polecam do obejrzenia: "Mój nowy brat"
O historii wyjątkowej przyjaźni, cierpieniu i nadziei.
Reportaż Doroty Boczek.
Lublin - Zdarzenia - Magazyn Reporterów
25.02.2013

http://www.tvp.pl/lublin/reportaze/zdarzenia-magazyn-reporterow/wideo/25-lutego-2013/10215443

13 maja 2012

Jak rozmawiać z Bogiem?

Kochani!
Gorąco polecam - w tym czasie przygotowania się  na Zesłanie Ducha Świętego -
zapoznać się z Internetowym Kursem Modlitwy
( Od kilku dni uczę się modlitwy Lectio Divina, otrzymując maile, oglądając krótkie konferencje autora, i, oczywiście, wykonując zadania domowe. )

Jest to cenna możliwość- mieć codzienne spotkanie z "trenerem" życia duchowego.

Usłyszeć autora i zapisać się na bezpłatny Internetowy Kurs Modlitwy można, klikając na ten adres: http://internetowykursmodlitwy.pl/

Autor Internetowego Kursu Modlitwy:
ks. Zbigniew Paweł Maciejewski,
ksiądz diecezji płockiej, ur. 1965r,
wikariusz, student, pracownik wydziału katechetycznego,
doradca metodyczny, katecheta,
obecnie proboszcz.

Autor książek: "100 x więcej do kochania", "Cztery kroki do miłości"
oraz kilkudziesięciu artykułów katechetycznych i pastoralnych.
Współzałożyciel, członek zarządu i trener Stowarzyszenia Pedagogów NATAN,
prowadzi serwis dla katechetów http://katecheza.natan.pl 
oraz blog "Pod prąd" http://zpm.natan.pl


Rekomendacje uczestników Internetowego Kursu Modlitwy:

Wystarczyło kilka maili aby odmienić moja modlitwę, rozumienie Boga... Dzięki!
Daniel

Jest to przywracanie siebie Bogu - do Którego przecież należymy - chwała Panu
Krzysztof

15 kwietnia 2012

Droga do Miłosierdzia Bożego - modlitwa

Bł. Ksiądz Michał Sopoćko...

Droga do Miłosierdzia Bożego - modlitwa

"Zawsze należy się modlić i nie ustawać".(Łk 18,1) "...Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami"(Rz 8,26).

Bóg w nieskończonym swym miłosierdziu przygotował każdemu z nas liczne łaski, cnoty wlane, dary, owoce i błogosławieństwa, ale do otrzymania ich potrzeba z naszej strony modlitwy, w której wyrażamy chęć otrzymania tych niezliczonych przejawów miłosierdzia Bożego. Wbrew naszej chęci, nawet Bóg nie udziela łask swoich. Skoro z serca naszego wyrwie się jęk, prośba, westchnienie i kieruje się ku Wszechmocnemu, wówczas bezzwłocznie wyciąga się ręka jego ku nam, dźwiga nas, wyrywa z toni, osłania i ratuje. Odwieczny plan naszego uszczęśliwienia rozwija się i dopełnia przez modlitwę. Dopóki się nie modlimy, nie padniemy na kolana i nie powiemy w najgłębszym poczuciu własnej nicości: "Okaż mi, Panie, miłosierdzie Twoje!" (Ps 84,8), Bóg zwykle łask swych szczególniejszych nie udziela. Między modlitwą tedy a miłosierdziem zachodzi wiekuiste przymierze.

Bóg pragnie udzielać nam z darów swoich bardzo hojnie, ale uzależnił swe łaski od naszej woli, której nie chce krępować, od naszej modlitwy, która jest kluczem do jego miłosierdzia. Można je przyrównać do fontanny, tryskającej dla wszystkich zdrojami żywota, ale by z tej fontanny korzystać, trzeba do niej przybliżyć wiadro kornej i ufnej modlitwy.... Po czym poznać można, że dusza jest umarła? - gdy się nie modli. Po czym poznać, że wraca do życia łaski? - kiedy zaczyna się modlić.

Modlitwa jest konieczna dla wszystkich: grzeszników i sprawiedliwych. Bez modlitwy grzesznicy nie zerwą kajdan swych zastarzałych nałogów i nie otrzymają miłosierdzia Bożego. Bez modlitwy sprawiedliwi nie postąpią na drodze cnoty i nie utrzymają się długo na jej wyżynach ... Najistotniejszym prawem religii jest modlitwa... wówczas Bóg zstępuje do człowieka zachowując swą nieskończoność, a człowiek wznosi się do Boga zachowując swą nicość... Powiedział Zbawiciel: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna"(J 16,24)... Nie tylko otrzymają to, o co proszą, ale jeszcze w tym życiu pełnia radości będzie ich udziałem.

Czy tylko się my sami modlimy?... Duch Święty sprawia, że się dobrze modlimy. On przenika głębię serc naszych i wie najlepiej, czego nam potrzeba do zbawienia. On podsuwa nam to właśnie, o co mamy się modlić i co prowadzi nas do doskonałości. On uczy nas również dobrego sposobu modlitwy napełniając nas pobożnością, gorliwością, ufnością i wytrwałością...

Jak ścisła jest łączność Ducha Świętego z modlitwą, która jest drogą do miłosierdzia Bożego, a zarazem i sama w skuteczności swojej - dziełem tegoż miłosierdzia... "Nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za wami, sam bowiem Ojciec miłuje was, boście wy mnie umiłowali i uwierzyliście, że od Boga wyszedłem"(J 16, 26-27). Ta miłość w nas jest dziełem Ducha Świętego, a głosu Ducha swego Ojciec nie może nie słyszeć. Bez modlitwy bylibyśmy podobni do ziemi bez światła i bez deszczu, a bez daru Ducha Świętego nasza modlitwa byłaby wołaniem bez echa, bez żadnego skutku. Przeto dziękujmy za ten dar i prośmy o niego przed każdą modlitwą...

Błogosławiony, kto się wznosi na skrzydłach modlitwy, bo dosięgnie on łona Ojca swego. Dusza jego wyzwoli się z więzów tej ziemi i odzyska swobodę synów Bożych...
Duchu Święty, udziel mi daru modlitwy...

"Miłosierdzie Boga w Dziełach Jego"
http://www.sopocko.pl/artykuly.php?id=5
oprac. Siostry Jezusa Miłosiernego

8 kwietnia 2012

"To On kieruje wydarzeniami świata i historii..."

Maryja mówi:
a Jezus zmartwychwstał! Alleluja!

b Jaką radość odczuwało Moje Serce, kiedy Jezus wszedł do Mojego małego pokoju, w którym się znajdowałam, i kiedy w Boskim blasku Swego uwielbionego Ciała pochylił się, by ucałować oblicze Swej Mamy! W głębokiej adoracji łzami radości obmywałam ślady Jego jaśniejących Ran. Tę radość przekazuję dzisiaj tobie i wszystkim twoim braciom Kapłanom, Moim najmilszym synom. «Pokój tobie, pokój wam» – powtarzam z Moim Zmartwychwstałym Synem. Niech nic nie mąci waszego pokoju:

c – Ani świat, w którym żyjecie, zbuntowany przeciw Bogu, tak zdeprawowany i w mocy szatana. Jezus zwyciężył świat...

d – Ani Kościół, zaciemniony i podzielony, do którego przenika bałwochwalstwo i odstępstwo. Jezus kocha Boską miłością Kościół, Swą Oblubienicę, i gdy przeżywa ona chwile oczyszczenia, jest bliżej niej niż kiedykolwiek.

e – Ani wstrząsające, następujące po sobie wydarzenia, ani prześladowania, ani bratobójcze walki, ani ogień, ani czerwony bicz, który właśnie spada na świat.

f Jezus Zmartwychwstały żyje pośród was.

g To On kieruje wydarzeniami świata i historii, zgodnie z planem Swojej miłosiernej miłości – dla zbawienia wszystkich Swych odkupionych braci.

h Dlatego mówię: pokój wam – w radości czystej i nadprzyrodzonej, w Jezusie, który jest Życiem i Zmartwychwstaniem!
Pokój wszystkim w paschalnej radości Chrystusa!
Dla Papieża i dla wszystkich – Moje błogosławieństwo w Imię uwielbionego Ojca, Zmartwychwstałego Syna i Ducha Świętego, który jest wam dany.

3.04.1983, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
263 Niech nic nie mąci waszego pokoju

http://voxdomini.com.pl/gobbi/83.htm