18 lipca 2009

Jestem Twoją siłą

.
Pan Jezus powiedział:
Często odnawiaj w sobie myśl, wiarę, pewność, że wszytsko możesz we Mnie, bo jestem Twoją siłą.

(9.10.2005, Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, t. III)

17 lipca 2009

W Moim Sercu

.
Pan Jezus powiedział:
W Moim Sercu jest bardzo ciepło i przytulnie, tutaj zawsze będziesz czuła się dobrze i zawsze możesz ogrzać swoje serce.

(9.10.2005, Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, t. III)

14 lipca 2009

Dla Mnie

.
Pan Jezus powiedział:
Pragnę zwykłym twoim czynnościom nadać nowego ducha,
pragnę odnowić każdy twój gest,
każdy krok,
każdą myśl,
aby wszystko, co jest w tobie, było pięknym darem dla Mnie.

(21.11.2005, Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moimPanem, t.III)

13 lipca 2009

Tak wiele dobra...

.
Pan Jezus powiedział:
Daję się bardziej poznać przez drugiego człowieka.
Gdy doświadczasz jego dobroci, pomocy i troski, to już wiesz, ze Moja nieskończenie przewyższa dobroć ludzką i jest jej źródłem.
Jeżeli w człowieku może być tak wiele dobra, to jak dobry jest Bóg.

(11.11.2005, Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, t. III)

12 lipca 2009

Ze względu na Mnie...

.
Pan Jezus powiedział:
Teraz Moją wolą jest, abyś wkładała całe swoje serce w to, co robisz w chwili obecnej ze względu na Mnie i z miłości do Mnie.

(9.03.2005, Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, t.III)

11 lipca 2009

Zawsze pomagam

.
Pan Jezus powiedział:
Jestem zawsze blisko i zawsze pomagam, miej tylko otwarte serce.

(16.03.2005, Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, t. III)

10 lipca 2009

Obecność Ducha Świętego

.
Pan Jezus powiedział:
W twoim wysiłku nigdy nie pozostawiam cię samą, i dzisiaj umocnię obecnością Ducha Świętego. Zwarcaj się do Niego z całą prostotą dziecka.

(1.05.2005, Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, t.III)

8 lipca 2009

Jestem twoim Ojcem

.
Pan Jezus powiedział:
"Przede wszystkim jestem twoim Ojcem."

(15.05.2000, Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, t.II)

Do Serca

.
Pan Jezus powiedział:
Chcę przytulić cię do swojego Serca.

(24.07.1998, Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem)

7 lipca 2009

Przy Sercu Ojca

.
Pan Jezus powiedział:
Niech radością i pokojem napełnia cie myśl, że mieszkasz we Mnie, pod Moimi opiekuńczymi skrzydłami, w Moich ramionach, przy Sercu Ojca bezgranicznie kochającego ciebie.

(4.07.2005, Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, t.III)

6 lipca 2009

Najpierw przyjmij Moją miłość

.
Pan Jezus powiedział:
"Najpierw przyjmij Moją miłość, pozwól się obdarować przez Mnie, dopiero potem będziesz zdolna ofiarować Mi małe gesty miłości."

(14.12.2000, Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, t.II)

5 lipca 2009

Chcę być twoją siłą

.
Nie musisz już lękać się żadnych swoich słabości, żadnych trudności ani przeciwności, ale wprowadzaj Mnie w to, co jest w tobie słabe, niedoskonałe, co wydaje się przerastać twoje możliwości. Ja we wszystkich twoich niedomaganiach chcę być twoją siłą.

(12.08.2005, Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, t.III)

3 lipca 2009

Ja pragnę twojej miłości

.
Pan Jezus powiedział:
"Ja nie czekam na doskonałość ani twojego serca ani duszy. Ja pragnę twojej miłości."

(1.09.2002, Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, t.II)

2 lipca 2009

Otwieraj się na Moją pomoc

.
Pan Jezus powiedział:
"Nigdy nie szukaj sił w sobie, ale w każdej trudności i w każdej potrzebie otwieraj się na Moją pomoc i proś o nią."

(28.08.2002, Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, t.II)

1 lipca 2009

Wróc do życia chwilą obecną

.
Pan Jezus powiedział:
"Wróć do życia chwilą obecną, zatroszcz się tylko o to, aby kochać teraz, a Ja zajmę się resztą."

(28.08.2002, Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, t.II)