31 marca 2011

Droga Krzyżowa ... kobiet polskich

"Tę Drogę Krzyżową poświęcam, jako Nauczyciel, kobietom polskim.

Tę Drogę podyktowałem Annie w przededniu wielkich kataklizmów, które będą jeszcze nawiedzać całą ziemię — dotąd, aż ludzkość zrozumie, że JEDEN jest BÓG, Pan tego świata, innych bogów nie ma.

Ten czas potrwa krótko, ale nie na tyle krótko, jak obliczają, to niektórzy ludzie. Jest to czas dany ludzkości na opamiętanie. Okres ten określa się mianem ostatnich czasów.

Następna faza to czas ostateczny. O tym czasie mówi Apokalipsa świętego Jana. Tak należy prawidłowo odczytywać znaki czasu. AMEN. JEZUS, JEDYNA PRAWDA, DROGA I ŻYCIE."
Pan Jezus, 19 października 2001 r.

Zapraszamy do rozważania stacji tej szczególnej Drogi Krzyżowej
w dniach od 31 marca do 12 kwietnia na stronie "Medytacje z Maryją"
http://medytacje-ruch.blogspot.com/

22 marca 2011

Przeczytaj niezwykłe świadectwo o powstaniu tego wizerunku
Twojej Niebieskiej Mamy - Maryi

kliknij na ten napis: http://bog-wola.blog.onet.pl/SPOJRZ-NA-PIEKNE-OCZY-MAMY-NMP,2,ID415108523,n21 marca 2011

Modlitwa o przemianę naszych oczu

Oby i nam położył Pan Jezus ręce swoje na oczy,
abyśmy i my zaczęli patrzeć
nie na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne;
niech otworzy nam te oczy,
które nie oglądają rzeczy teraźniejszych, lecz rzeczy przyszłe
i niech objawi nam spojrzenie serca,
którym można oglądać Boga w Duchu,
przez tegoż Pana Jezusa Chrystusa,
którego chwała i panowanie na wieki wieków.
Amen

Orygenes. Homilia do Księgi Rodzaju 15, 7

19 marca 2011

Daj nam wytrwanie i kieruj nami

O Maryjo, Matko nasza, nie oddalaj nigdy Twego spojrzenia od nas pielgrzymujących na ziemi do portu, który nas oczekuje.
O Maryjo, Matko nasza, pomagaj nam, bądź przy nas, opiekuj się nami i broń nas od licznego zła duchowego i materialnego, które nas otacza.
O Maryjo, prawdziwa Matko nasza, umacniaj nas wobec wszystkich zasadzek piekła.
Daj nam wytrwanie i kieruj nami poprzez trudności naszego życia ziemskiego.
Amen. Amen.Amen.

(Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do kapłanów. Don Ottavio Michellini, Wrocław, 2009)

"Józef był cudem świetości"

Maryja mówi do Marii z Agreda o św. Józefie:
"Moja córko! Pisałaś wprawdzie o tym, że mój oblubieniec Józef zajmuje bardzo wysokie miejsce pomiędzy świętymi i książętami niebiańskimi, jednak ani ty nie jesteś zdolna opisać jego wielkiej świętości, ani śmiertelnicy nie zdołają jej poznać, dopóki nie dostąpią oglądania Oblicza Bożego. Dopiero wtedy, zdziwieni, zrozumieją tę tajemnicę i będą chwalić Pana.
W dzień ostateczny, gdy nastąpi sąd nad wszystkimi ludźmi, nieszczęśliwi potępieńcy będą gorzko płakali, że nie znali tego potężnego i skutecznego środka zbawienia, jakim jest wstawiennictwo św. Józefa; będą żałowali, że nie używali tego sposobu aby przebłagać sprawiedliwego Najwyższego.

Nikt z dzieci świata nie zna przywilejów i łask, jakich Pan udzielił memu świętemu oblubieńcowi, ani potęgi jego wstawiennictwa u Majestatu Boskiego i u mnie.
Zapewniam cię, moja ukochana córko, że jest on w niebie jednym z najbliższych powierników Pana i że wiele może zdziałać w celu odwrócenia od grzeszników kar sprawiedliwości Bożej!
Otrzymałaś co do tej tajemnicy wielkie objawienia i objaśnienia i dlatego chcę, abyś była bardzo wdzięczna Panu za tę łaskę; także i mnie powinnaś być wdzięczna za to dobrodziejstwo, które ci wyświadczam.
Staraj się przez całe życie zachować i rozwijać nabożeństwo i serdeczną miłość do mojego oblubieńca.
Wysławiaj Pana, że wzbogacił go tak hojnie łaskami i że dął mi to poznać ku największej mej radości.
We wszystkich potrzebach zwracaj się do niego i jego pośrednictwa, staraj się zjednać mu licznych czcicieli, albowiem o cokolwiek mój oblubieniec prosi w niebie, tego Pan nie odmawia na ziemi. Wielkie i nadzwyczajne łaski Pan przyrzekł udzielić ludziom przez pośrednictwo św. Józefa byleby tylko ludzie chcieli z tego skorzystać."

Niektóre przywileje i łaski, które Bóg nadął św. Józefowi,
a których człowiek może dostąpić prosząc tego świętego o wstawiennictwo.
Oto one:

1) Za przyczyna św. Józefa można otrzymać cnotę czystości i zwyciężać niebezpieczeństwa pokus zmysłowości.

2) Przez niego można dostąpić potężnej łaski wyzbycia się stanu grzechu i pojednania z Bogiem.

3) Za jego przyczyną można uzyskać łaskę Maryi i prawdziwe do Niej nabożeństwo.

4) Przez niego możemy dostąpić łaski szczęśliwej śmierci i opieki przeciw szatanowi w godzinę śmierci.

5) Złe duchy drżą, gdy słyszą imię Józefa.

6) Dzięki niemu można uzyskać zdrowie ciała i pomóc w rożnych potrzebach.

7) Za jego przyczyną rodziny otrzymują błogosławieństwo potomstwa.

(Maria z Agreda "Mistyczne Miasto Boże", wyd "Michalineum", 2005, str. 187-188)