28 lutego 2009

Bóg liczy na was

Mówi ojciec Ludwik:
"Bóg liczy na was, tych, którzy uznają Go swoim Panem. Zasila was, wspomaga i w miarę waszej odwagi, miłości i ofiarności kieruje w miejsca, gdzie staniecie się najpotrzebniejsi."
(Anna "Świadkowie Bożego miłosierdzia. Obcowanie świętych w dzisiejszych czasach", cz.I, WAM, s.175)

26 lutego 2009

Tyś za mnie oddał zycie

Mówi ojciec Ludwik:
Mów Jezusowi: „Panie mój, Przyjacielu, Tyś za mnie oddał życie. Ja mogę ci oddać tylko ten mały ból codzienny. Przyjmij go jako dowód mojej miłości”.
(Anna "Świadkowie Bożego miłosierdzia. Obcowanie świętych w dzisiejszych czasach", cz.I, WAM, s.284)

25 lutego 2009

Powinniście prosić o Jego obecność

Mówi ojciec Ludwik:
"Powinniście prosić o Jego [Boga] obecność, o otoczenie was Jego miłosierną opieką, bo to będzie już bardzo prędko jedyna opoka na ziemi. "
(Anna "Świadkowie Bożego miłosierdzia. Obcowanie świętych w dzisiejszych czasach", cz.I, WAM, s.261)

24 lutego 2009

Powierzaj się Maryi

Mówi ojciec Ludwik:
"Powierzaj się Maryi stale sama, a także oddawaj Jej innych ludzi."
(Anna "Świadkowie Bożego miłosierdzia. Obcowanie świętych w dzisiejszych czasach", cz.I, WAM, s.178)

23 lutego 2009

Zapraszaj Pana stale...

Mówi ojciec Ludwik:
"Kto kocha, ten interesuje się wszystkim, co dotyczy osoby kochanej. Dlatego zapraszaj Pana stale do siebie w każdym momencie życia i wiedz, że On pragnie być u ciebie ciągle, zawsze, wiecznie."
(Anna "Świadkowie Bożego miłosierdzia. Obcowanie świętych w dzisiejszych czasach", cz.I, WAM, s.141)

22 lutego 2009

Staraj się dziękować za wszystko

Mówi ojciec Ludwik:
"Staraj się dziękować za wszystko, co ci dzień przyniesie, a wieczorem za to, co otrzymałaś. Dotyczy to wszelkiego dobra, o jakim się dowiadujesz, którego doświadczyli twoi bliscy i ci, za których prosicie (którzy też powinni być wam bliskimi)."
(Anna "Świadkowie Bożego miłosierdzia. Obcowanie świętych w dzisiejszych czasach", cz.I, WAM, s.279)

20 lutego 2009

Zaufaj Bogu i mów Mu o swoich obawach

Mówi Bartek:
"Zaufaj Bogu i mów Mu o swoich obawach odwołując się do Niego, aby wziął twoje sprawy w swoje ręce. Nie masz pojęcia, jak Go ucieszysz! To taka radość wiedzieć, że ktoś ci ufa."
(Anna "Świadkowie Bożego miłosierdzia. Obcowanie świętych w dzisiejszych czasach", cz.I, WAM, s.138)

19 lutego 2009

Jesteś kochana "ślepo", całkowicie i na zawsze

Mówi Bartek:
"Jeżeli potrafisz całą siłą woli wyobrazić sobie, że jesteś kochana „ślepo”, całkowicie i na zawsze już, teraz, że nic, cokolwiek zrobisz, nie odbierze ci Jego miłości, że dał za ciebie życie, jakbyś była jedynym człowiekiem na ziemi, i Jego jedynym pragnieniem jest móc być z tobą, żeby cię obdarzać, uszczęśliwiać, spełniać twoje marzenia – mówię wciąż o twojej istocie duchowej, nie o ciele – to może zdołasz obudzić w sobie oddźwięk: zaczniesz świadomie i ufnie z Nim współdziałać."
(Anna "Świadkowie Bożego miłosierdzia. Obcowanie świętych w dzisiejszych czasach", cz.I, WAM, s.246)

18 lutego 2009

Starajcie się żyć całkowicie "z ręki Boga"

Mówi ojciec Ludwik:
"Starajcie się żyć całkowicie „z ręki Boga”, w każdym dniu i sytuacji oddawajcie Mu swoją wolę i usiłujcie Mu ufać zawsze. Proście za siebie i innych."
(Anna "Świadkowie Bożego miłosierdzia. Obcowanie świętych w dzisiejszych czasach", cz.I, WAM, s.172)

17 lutego 2009

Trzeba starać się o ścisłą przyjaźń z Panem

Mówi ojciec Ludwik:
"Trzeba starać się o stałe przebywanie w obecności Bożej, o ścisłą przyjaźń z Panem i prosić, opierając się na Jego miłosierdziu, o wyraźne i silne światło w każdej sprawie, nawet najmniejszej. Dla Pana nie ma bowiem „małych” spraw, a nasze życie codzienne składa się z takich drobiazgów, które wydają się niewarte „zawracania nimi głowy” Panu, tymczasem z nich składa się pełna wierność Bogu."
(Anna "Świadkowie Bożego miłosierdzia. Obcowanie świętych w dzisiejszych czasach", cz.I, WAM, s.160)

16 lutego 2009

Czy wierzysz.....

Pan Jezus powiedział:

Czy wierzysz, że każdy szczegół twojego życia planuję, znam, sam układam warunki,
okoliczności? Czy wierzysz że każdy twój błąd naprawiam, wyrównuję, uzupełniam to,
czego tobie brakuje, jeżeli tylko mi ufasz? Czy wierzysz, że zależy Mi na tobie?

(
Teresa Chomieniec MSC, Wysiłek wierności. 23 09 97)

15 lutego 2009

Ufaj Chrystusowi we wszystkim

Mówi ojciec Ludwik:
"Pytasz, jak masz się poddać działaniu woli Boga, jak zbliżyć ku zażyłości z Chrystusem.
Mów Mu o wszystkich swoich problemach – zamiast z ludźmi, mów z Nim. (…) Proś Go o pomoc w darowaniu przez ciebie win, proś o umiejętność zapominania i darowania. Dziękuj Mu za wszystko, co otrzymujesz; bo wdzięczności trzeba się nauczyć. Nie poddawaj się „nastrojom”, pokusom i zmęczeniu. Ufaj Chrystusowi we wszystkim i staraj się odczytywać Jego wolę, nie twoją. Proś o ciszę wewnętrzną i spokój, a tych, których życiem duchowym lub zdrowiem jesteś zatroskana, polecaj Panu szczególnie."
(Anna "Świadkowie Bożego miłosierdzia. Obcowanie świętych w dzisiejszych czasach", cz.I, WAM, s.279)

Wierność serca...

Pan Jezus powiedział:
"Myśli są jak fala, przypływają i odpływają, ale twoje serce może być zawsze przy Mnie i to jest najważniejsze. Pragnienie, cierpliwe, wytrwałe powroty do Mnie, zapatrzenie we Mnie - to wierność serca." (30.09.1998)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom I)

14 lutego 2009

Jeżeli kochasz Mnie...

Pan Jezus powiedział:
"Jeżeli kochasz Mnie w tym, co robisz, to jakiekolwiek jest zajęcie, nigdy nie oderwie ono ciebie ode Mnie, przeciwnie pogłębi jedność i oddanie."(11.09.2002)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom II)

Szansa rozwoju

Pan Jezus powiedział:
"Nie broń się przed Moją czułością, nie bój się. Przyjmij te znaki Mojej miłości tak prosto jak dziecko.Dziecko nie cofa się, nie broni się przed czułymi gestami mamy, ono raczej odpowiada też czułością w prostych gestach.I wtedy ma szansę rozwoju i może później więcej podarować innym" (04.04.1999)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom I)

13 lutego 2009

Najpiękniejsze miejsce

Pan Jezus powiedział:
"Zaprowadzę cię przede wszystkim na Golgotę. Doświadczyłem tam głębokiego szczęścia. Na tej Górze, na Krzyżu przyciągnąłem wszystkich i wszystko do siebie. To najpiękniejsze miejsce. Wybrałem je i uswięciłem przed wiekami. Gdyby tego miejsca nie było, nie byłoby też innych, które tak ciebe wzruszają, za które jesteś Mi wdziećzna." (20.11.1999)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom I)

12 lutego 2009

Moje wymaganie

Pan Jezus powiedział:
"Tak, jestem wymagającym Ojcem. Moje wymaganie, to twoje szczęście, to twoja bliskość przy Mnie, to serce w pełni oddane Mi, to twoja wolność we Mnie i radość twojego serce przytulonego do Serca Ojca, to twoja rozradowana twarz i oczy wpatrzone we Mnie, to twoja obecność na Moich kolanach, to ufność bez miary.To są Moje wymagania wobec ciebie, wobec każdego." (01.02.1999)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom I)

11 lutego 2009

Twój prezent

Pan Jezus powiedział:
"Każdy dzień przybliża ciebie do Mnie. Przybliżył się dzień naszego Spotkania. Pragnij ofirować Mi dzisiaj to, co będziesz przezywała jako dar, prezent na to spotkanie." (09.02.1999)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom I)

10 lutego 2009

Interesuje Mnie wszystko, co przeżywasz

Pan Jezus powiedział:
"Czy Ja nie wystarczam tobie? Patrzę na ciebie i słucham z wielką uwagą, interesuje Mnie wszystko, co przeżywasz, i dostrzegam każde twoje cierpienie, każdy problem. Nawet jeśli tego nie czujesz, Moja wszechmoc czuwa nad tobą, jesteś nią ogarnięta. Ja sam ciebie prowadzę."(28.12.2002)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom II)

Radosna rzeczywistość

Pan Jezus powiedział:
"Co znaczą twoje słabości, niedoskonałości albo to, co zrobiłaś, wobec radosnej rzeczywistości, że znowu jesteś blisko Mnie?" (25.02.1999)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom I)

9 lutego 2009

Chcę być jedyny...

Pan Jezus powiedział:
"W każdej sytuacji chcę być dla ciebie jedyny: w pomyślnych chwilach i w dniach cierpienia i samotności."(12.12.2003)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom II)

Chcę słyszeć...

Pan Jezus powiedział:
"Pragnę, abyś często zwracała się do Mnie ciepło, czule, serdecznie. Chce słyszeć, jak twoje serce mówi do Mnie:"Tatusiu". (01.01.1999)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom I)

8 lutego 2009

Wszystko, co ciebie wzrusza...

Pan Jezus powiedział:
"...I Ja przekazałem czułość twojemu sercu, abyś kochała Mnie całą swoją istotą, całą sobą. I daje tobie wiele znaków Mojej czułej miłości.
Też piękna przyroda, śpiew ptaków, słońce, wszystko, co ciebie wzrusza, jest znakiem Mojej czułości wobec ciebie." (04.04.1999)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim panem, tom I)

7 lutego 2009

Kochać w czynnościach niepozornych

Pan Jezus powiedział:
"Pragnę, aby też ktoś Mnie kochał, układając kwiaty, jedząc chleb, myjąc szklankę.
Pragnę, abyś starała się Mnie kochać w czynnościach najbardziej prostych, niepozornych." (17.04.1999)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom I)

6 lutego 2009

Złóż w Moim Sercu...

Pan Jezus powiedział:
"Złóż w Moim Sercu wszystkie doznane krzywdy, wszystko, co ciebie boli, co jest przykre, wszystkie swoje nadzieje i pragnienia, aby twoje serce było prawdziwie radosne i w pełni wolne dla Mnie."(19.10.2003)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom II)

5 lutego 2009

Pomagaj Mi

Pan Jezus powiedział:
"Chcę pomagać tobie w twoich małych troskach, zadaniach, a ty pomagaj Mi w Moich wielkich troskach, w Mojej misji.
Wystarczy, że będziesz przy Mnie, razem ze Mną. Potrzebuję twojej bliskości, twojego uśmiechu, twojej wierności w małych gestach." (26.12.1998)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom I)

4 lutego 2009

Jesteś córką tak Wielkiego Króla...

Pan Jezus powiedział:
"Jesteś córką tak Wielkiego Króla, ukochaną, przyozdobioną płaszczem Mojej Krwi. Żadna królewna świata nie była tak bogata jak ty, tak ukochana jak ty, żadna nie miała tak wspaniałego pałacu jak ty. Pałacem twoim jest Serce twego Króla."(9.08.2002)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom II)

Dlaczego nie jesteś radosna?

Pan Jezus powiedział:
"Dlaczego nie jesteś radosna? Przecież jestem przy tobie, a ty jesteś blisko Mnie."(9.08.2002)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom II)

Twoja stacja miłości.

"Każda nowa sytuacja, chwila, spotkanie niech będzie twoją stacją miłości.
Zatrzymaj przy Mnie swoje serce, myśl, pragnienie." (16.11.1998)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom I)

3 lutego 2009

Pragnę, abyś opowiadała Mi...

Pan Jezus powiedział:
"Pragnę, abyś codziennie wieczorem siadała blisko Mnie i oparta o Moje Serce opowiadała Mi, co przeżyłaś w ciągu całego dnia. Tego Mi jeszcze brakuje - wieczornych spotkań na zakończenie dnia."(8.08.2004)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom II)

Chcę, abyś była dzieckiem

Pan Jezus powiedział:
"Jesteś moja radością, ale nie chcę, abyś była silna. Chcę, abyś była dzieckiem, które ciągle potrzebuje pomocy, oparcia, przebaczenia, usprawiedliwienia." (03.11.1998)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom I)

2 lutego 2009

Chwila obecna

Pan Jezus powiedział:
"Podaruj Mi dzisiejszą chwilę obecną. Jeśli tak będziesz trwała przy Mnie myślą i sercem, to będziesz dla Mnie pociechą."(21.04.1999)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom I)

1 lutego 2009

Wracaj najszybciej jak tylko potrafisz...

Pan Jezus powiedział:
"W każdej sytuacji, szczególnie gdy czujesz się zagubiona, zmęczona z jakiegokolwiek powodu, Ja czekam na twój powrót do czułej bliskości i zażyłości ze Mną. Wracaj najszybciej jak tylko potrafisz, w takim stanie jakim jesteś, nie czekaj na poprawę samopoczucia. Szkoda czasu. Ja chcę mieć ciebie blisko siebie. Ja uspokoję twoje serce, umocnię siły i widząc twoją dobrą wolę, pomogę wejść na nowo w Głębię Mojego Serca." (22.01.2002)
(Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, tom II)

Nosimy w sobie iskrę Jego miłości

Mówi Bartek:
"Jesteśmy rzeczywiście Jego dziećmi. Nosimy w sobie iskrę Jego miłości, dobroci, miłosierdzia, pragnienia darzenia, udzielania sie, bycia pomocnymi innym. To przecież Jego dary, bo my z Jego natury zostaliśmy stworzeni. Dlatego poza Nim nie znajdziemy szczęścia ani spokoju."
(Anna "Świadkowie Bożego miłosierdzia. Obcowanie świętych w dzisiejszych czasach", cz.I, WAM, s.138)