20 sierpnia 2009

Uświęcam wszystko

.
Pan Jezus powiedział:
Ponieważ Ja jestem z tobą, to nadaję sens każdej twojej czynności i uświęcam wszystko, co Mi oddajesz.
(23.01.2006, Teresa Chomieniec MSC, Rozmowy z moim Panem, t. III)

Brak komentarzy: