4 kwietnia 2010

"Upłynęły trzy lata udzielone przez Boga"

.
"Zbliżał się jednak czas, aby zaprowadzić Maryję do świątyni, upłynęły bowiem trzy lata udzielone przez Boga. Fakt ten pomnażał i miłość, i boleść św. Anny.
Maryja, starając się przygotować matkę, oznajmiła jej pól roku wcześniej, że pragnie zamieszkać w świątyni. Uzmysłowiła także św. Annie, iż odebrawszy tyle dobrodziejstw z rąk Boga, spełnić winna Jego najświętszą wolę. Maryja dodała też, że ofiarowana Bogu w świątyni, będzie z matką połączona ściślej niż w domu rodzinnym.
Święta matka wysłuchała rozsądnych słów swojej najświętszej córeczki, bowiem poddawała się woli Boga i pragnęła spełnić swe przyrzeczenie ofiarowania Mu dziecka Jednak w jej sercu walczyły najsilniejsza miłość do drogiego skarbu o niewysłowionej wartości, z wielka boleścią odczuwaną wskutek rychłego rozstania.
Święta Anna przypłaciłaby może życiem to silne cierpienie, gdyby nie wsparła jej wszechmocna ręka Boga. Obecność dziecka była droższa matce nad jej własne życie, tak silnie bowiem łaska i godność jej niebiańskiej córki opanowały matczyne serce."

("Mistyczne Miasto Boże", Maria z Agredy, rozd. VIII)

Brak komentarzy: