26 września 2010

Gdy patrzę na was...

8 XII 1988 r.
Mówi Maryja:
Pragnę, abyście (wy, Polacy) nieśli pomoc tak, jak Ja to robię: zawsze i każdemu, kto Mnie wezwie, biegnę z pomocą z tą samą pełnią miłości. Nie rozważam nigdy wartości waszej (względnej) czy "niegodności", gdyż wszyscy jesteście ukochanymi dziećmi Boga, za odkupienie których Syn mój dał się przybić na Krzyżu. Gdy patrzę na was, widzę Krew spływającą z Jego ran na każdego, kto żył i żyje, i żyć będzie.
Tak pragnę nauczyć was prawdziwej miłości względem każdego człowieka i każdego narodu.

(Anna "Zaufajcie Maryi", s. 38)

Brak komentarzy: