30 października 2010

Nadzieja na odrodzenie świata

8 IX 1983 r. Mówi Pan:
Maryja jest Matką Kościoła, jest w pełni świadomą zamierzeń Bożych. Syn Boży założył Kościół swój, aby objął on całą ludzkość i przywrócił jej utracone synostwo. Po to przyszedł na świat, by przez swoją Ofiarę tę utraconą więź miłości zawiązać na nowo. Póki ona trwa, choćby w niewielu ludziach - istnieje nadzieja na odrodzenie świata. Wszelkie wysiłki Maryi mają to na celu.

(Anna "Zaufajcie Maryi", s. 15; http://wiara.daiguo.com/doc/Zaufajcie_Maryi.zip )

Brak komentarzy: