18 czerwca 2011

"Pocieszając, pomagam...cierpieć"


Kochani!
Proponujemy wszystkim pragnącym pogłębienia relacji z Panem Bogiem ciekawy wykład pod tytułem "Modlitwa i przeżywanie w kontekście duszpasterstwa".
Kolejne jego fragmenty zostaną umieszczone na stronie "Chrześcijańska psychoterapia - Федор Василюк"

Autor w wykładzie stwierdza: "... Podstawowa formuła chrześcijańskiego duszpasterstwa i chrześcijańskiej psychoterapii jest następująca: w miejscu przeżywania powinna zaistnieć modlitwa. (...)

Przeżywanie w nowoczesnej psychologii jest pojmowane nie tylko jako to, czego się doświadcza, jako uświadomienie sobie treści i stanów przeżywania, ale także jako praca wewnętrzna, wysiłek duszy. Nieszczęścia nie da się odczuć w taki sposób, jak odczuwamy frustrację, zdziwienie lub przerażenie. Nieszczęście się przeżywa, pokonując długa i bolesną drogę duchowej pracy, aby przywrócić zachwiany lub zgubiony sens życia, wykonać pracę smutku."

W wykładzie Autor rozpatruje "skuteczne i nieskuteczne warianty połączenia procesów przeżywania i modlitwy".

Wejść na stronę z wykładem można tutaj http://przezmaryje.blogspot.com/

Lektura kolejnych fragmentów, dzień po dniu, może pomóc we wdzięcznym przyjmowaniu daru modlitwy, w otwieraniu się na trudne łaski codziennych doświadczeń. Może być jeszcze jedną chwilą osobistej relacji z Bogiem.

Natomiast całość tekstu można (w razie takiej potrzeby) pobrać tutaj http://wiara.daiguo.com/doc/Modlitwa_i_przezywanie_pl.pdf

PS Mamy nadzieję, że niektórzy z czytelników bloga już zapoznali się z "Drogą uzdrowienia zranień poprzez relację z Panem Bogiem" http://drogazmaryja.blogspot.com/
Inspiracją do opracowania tej "Drogi" są między innymi lektura wyżej wspomnianego wykładu o modlitwie i przeżywaniu oraz lektura książki Fiodora Wasyluka pt "Przeżywanie i modlitwa" ["Преживание и молитва", Москва, 2005]

Brak komentarzy: