15 października 2011

"Najskuteczniejszy sposób ocalenia duszy" (28)

"Moja córko!
To, co napisałaś w tym rozdziale zawiera jedną z najważniejszych nauk dla wszystkich, którzy żyją w ciele śmiertelnym i narażeni są na utracenie najwyższego dobra. Najskuteczniejszy sposób ocalenia duszy i uzyskania nagrody w wiecznej szczęśliwości polega na tym, aby przy każdej sposobności człowiek starał się o moje wstawiennictwo i łaskawe pośrednictwo u Boga, aby w mądry sposób obawiał się sądu Najwyższego.
Podczas Ostatniej Wieczerzy mój Najświętszy Syn objawił m.in. i tę tajemnicę, ze św. Jan pozyskał miłość Zbawiciela dzięki miłości, którą dla mnie odczuwał; natomiast Judasz upadł, ponieważ wzgardził miłosierdziem, jakie mu okazałam.
Moja córko, wymagam od ciebie czystości, która przewyższa czystość aniołów; jeżeli będziesz starała się ją uzyskać, wówczas będziesz - jak i Jan - moim najmilszym dzieckiem i oblubienicą mego Syna i Pana. Przykład Jezusa niechaj ci będzie przestrogą, a jednocześnie zachętą, abyś ubiegała się o moją miłość i była wdzięczna za moja miłość, którą ci okazuję bez twoich zasług."

(Nauka Najświętszej Królowej niebios skierowana do czcigodnej Marii z Agredy
na zakończenie rozdziału XXXIV "Maryja nieustannie towarzyszy Jezusowi podczas Jego nauczania";
"Mistyczne Miasto Boże", Warszawa-Struga,"Michalineum", 2005, s. 208-209)

Brak komentarzy: