25 września 2011

"Dary duszy zażywającej niebiańskiej szczęśliwości" (16)

"Moja córko!
Dary duszy zażywającej niebiańskiej szczęśliwości polegają na oglądaniu i posiadaniu Boga, raczeniu się tym najwyższym Dobrem. Natomiast darami Przemienionego Ciała są: jasność, niepodleganie cierpieniom, delikatność i zwinność. Powinnaś wiedzieć, że każdy dobry uczynek, który człowiek spełni w stanie łaski uświęcającej, pomnaża w odpowiedni sposób każdy z tych darów, chociażby ten dobry uczynek nie był niczym więcej jak podniesieniem słomki lub podaniem szklanki wody z miłości ku Bogu.
Dzięki każdemu z takich uczynków, chociażby nieznacznych samych w sobie, człowiek po wejściu do niebiańskiej szczęśliwości zyskuje jasność przewyższającą jasność wielu słów.
Przemienione Ciało nie będzie podlegało cierpieniom, nie zazna rozkładu ani zgnilizny.
Dzięki uzyskanej delikatności człowiek uzyska władzę przenikania przez wszystkie przeszkody.
Na mocy daru zwinności będzie poruszał się lżej i szybciej od ptaków i wiatru.

Wszystkie te dary ciała wynikają z darów duszy, a każdy człowiek sprawiedliwy w oglądaniu Bóstwa odbierze w nagrodę większą jasność i lepsze zrozumienie Boskich przymiotów i doskonałości, aniżeli posiadali je kiedykolwiek wszyscy uczeni w Piśmie i mędrcy Kościoła w swym życiu na ziemi.
Pomnożony będzie również dar posiadania Boga, albowiem sprawiedliwi zdobędą pewności i spokój, który cenniejszy jest niż wszystkie doczesne majątki, uciechy i radości.
Trzecim darem udzielonym sprawiedliwej duszy jest dar radowania się Istotą Boską.
Za każdy dobry uczynek spełniony z miłości ku Bogu sprawiedliwi otrzymają takie dary i dostąpią takiej rozkoszy, jakiej nie można porównać z niczym co istnieje na ziemi."

(Nauka Najświętszej Królowej niebios skierowana do czcigodnej Marii z Agredy
na zakończenie rozdziału XLIV "Zmartwychwstanie Pana Jezusa";
"Mistyczne Miasto Boże", Warszawa-Struga,"Michalineum", 2005, s. 266)

Brak komentarzy: