24 września 2011

"Za moim pośrednictwem" (15)

"Moja córko!
Dziwisz się, że Ewangeliści nie opisują tych cudów, jakie mój Najświętszy Syn spełnił na mnie przy swoim pełnym chwały Wniebowstąpieniu. Wiedz zatem, że sama nakazywalam Ewangelistom, aby o moich przywilejach tylko tyle pisali, ile było trzeba, by Kościół oprzeć na artykułach wiary i przykazaniach Boskiego prawa. Jako Mistrzyni Koscioła i na mocy udzielonych mi przez Najwyższego umiejętności wiedziałam, że odpowiadało to owym czasom, w których Kościół powstawał. Zresztą przywileje moje zamknięte są w tym jednym - jestem Matką Boga, a więc łask pelna; bliższe wyjaśnienie tego przywileju Opatrzność Boska wstrzymała do owej chwili, gdy wiara będzie dokładnie znana i utwierdzona. Niektóre z tajemnic dotyczących mojej osoby zostały z biegiem czasu ujawnione, jednak pełnia tego światla została udzielona tobie, ubogiemu i marnemu stworzeniu, albowiem było to potrzebne ze względu na oplakany stan, w jakim się świat obecnie znajduje. Miłosierdzie Boże pragnie teraz podać ludziom odpowiedni środek zbawienia, aby wszyscy szukali pomocy i wiecznego istnienia za moim pośrednictwem."

(Nauka Najświętszej Królowej niebios skierowana do czcigodnej Marii z Agredy
na zakończenie rozdziału XLV "Chwalebne Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa"; "Mistyczne Miasto Boże", Warszawa-Struga,"Michalineum", 2005, s. 272)

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Miłość do Chrystusa ukrytego w Eucharystii i nabożeństwo do Matki Bożej są według wizji św. Jana Bosco ratunkiem na problemy obecnego czasu.